Về những vong hồn

HỎI: Tôi là Phật tử có tìm hiểu giáo lý, đi nghe
pháp nên hiểu được căn bản về Phật pháp, các phương pháp tu tập trong đời sống
hàng ngày. Tuy nhiên, có một vấn đề tôi còn mơ hồ, chưa hiểu rõ đó là những
vong hồn hay những hồn ma vẫn liên hệ, đeo bám hay phá phách người sống. Theo
giáo lý, con người sau khi chết, thọ thân trung ấm tối đa là 49 ngày thì tái
sanh vào một cảnh giới nào đó trong lục đạo tương ứng với nghiệp của họ. Vậy những
hồn ma ấy là thế nào? Phải chăng họ chưa tái sanh? Mong quý Báo giải thích.
(NGỌC
PHƯƠNG, timon.tigon@yahoo.com)

 

ĐÁP: Bạn Ngọc Phương thân mến!

Vong hồn, hồn ma, cô hồn, ma quỷ hay người cõi âm… nói
chung, là cách mà con người nói về những chúng sanh trong các thế giới khác với
thế giới của chúng ta. Đúng như bạn nói, sau khi chết cho đến 49 ngày thì hầu hết
các thần thức sẽ tùy nghiệp tái sanh vào một trong những cảnh giới của lục đạo
(trời, a tu la, người, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục). Thế giới chúng ta đang sống
thực ra là “thế giới đan xen”, kinh Phật gọi là “Phàm Thánh đồng cư độ” mà mắt
thường loài người hầu như không nhìn thấy. Chỉ một số người với những nhân
duyên đặc biệt nên có thể liên hệ được với những chúng sanh khác ngoài cõi người.

Trong mối liên hệ ấy, con người thường tiếp xúc nhiều nhất
là những chúng sanh trong cảnh giới ngạ quỷ (có số lượng chúng sanh đông nhất
và nhiều chủng loại nhất trong lục đạo). Một số loài ngạ quỷ còn sống rất thiết
thân với loài người để nương tựa về chỗ ở (cây cối, nhà cửa, đền miếu…), tìm kiếm
thực phẩm do loài người bố thí, dâng cúng hoặc được kính lễ, sùng bái, an ủi
tinh thần.

Như vậy, những chúng sanh mà một số người thỉnh thoảng tiếp
xúc hoặc liên hệ được bao gồm những chúng sanh trong loài ngạ quỷ. Ngoài ra còn
có khá nhiều trường hợp con người tiếp xúc với những thần thức trong giai đoạn
mang thân trung ấm đang chờ thời điểm thích hợp để tái sanh. Giai đoạn này tối
đa là 49 ngày, trừ một số trường hợp đặc biệt như “đột tử”, “bất đắc kỳ tử” thì
thời gian để thực hiện tái sanh có thể lâu hơn.

 

Source: giac ngo online

Xem thêm: https://www.thuyetphap.net/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Add Comment