VẤN ĐÁP 122:Tuổi nào mới thờ Phật được? Bao nhiêu tuổi mới thờ Phật được? (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Add Comment