Tự ái và nói nhẩm là cây gai của thiền định – TT. Thích Nhật Từ

Rate this post

Add Comment