TĐ:458-Không rời danh văn lợi dưỡng , rất khó ra khỏi lục đạo luân hồi

Add Comment