TĐ: 381-Xem tất cả mọi người là hóa thân của A Di Đà Phật

Rate this post

Add Comment