Khi không ăn chay trì chú, niệm Phật được không?

HỎI: Tôi ở nước ngoài, hiện đang đi học
nên cũng chưa thuận duyên để ăn chay trường. Tôi có thói quen đọc
chú Đại bi mọi lúc, mọi nơi, ngay cả đi xe bus cũng đọc. Hôm qua tôi
nghe một người thân nói không nên trì chú hay niệm Phật sau khi ăn thịt
cá. Vậy điều ấy đúng không? Tôi nhớ hồi còn bé đi chùa có nghe nói về
một câu thần chú “tịnh khẩu nghiệp”, đọc ba lần sau khi ăn thịt cá thì
có thể trì chú hay niệm Phật bình thường. Có thể cho tôi câu thần chú ấy
được không? (QUẢNG DƯƠNG, hakangyulnt@gmail.com)

ĐÁP:

Bạn Quảng Dương thân mến!

Người Phật tử được khuyến nghị mỗi tháng nên ăn chay ít nhất hai ngày,
trung bình là bốn ngày, nếu nhiều hơn thì càng tốt. Trong hai hoặc bốn
ngày ăn chay (14, 15 và 30, mùng 1 âm lịch) thì cần đến chùa dự các khóa
lễ sám hối tội chướng, cầu nguyện an lành.

Tuy nhiên, không phải đợi đến ngày ăn chay và đi chùa mới tu, ngoài
những ngày kể trên, người Phật tử cần miên mật tu niệm mọi lúc, mọi nơi.
Do đó, vào những ngày không ăn chay, bạn vẫn trì chú, tụng kinh, niệm
Phật bình thường, không có gì phải kiêng kỵ hay trở ngại cả. Ai đó nói
rằng “không nên trì chú hay niệm Phật sau khi ăn thịt cá” là không đúng
với quan điểm tu học của đạo Phật.

Vì lẽ đó bạn cũng không cần tìm đọc câu thần chú giúp “tịnh khẩu nghiệp”
mà vẫn tu tập trì chú, niệm Phật mọi lúc, mọi nơi trong cuộc sống hàng
ngày.

 Chúc bạn tinh tấn!

Xem thêm: https://www.thuyetphap.net/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment