BÀI VĂN PHÓNG SANH

Xem hình

Bộ sưu tập
những hình ảnh từ bên ngoài đã được
dồn chứa trong tâm thức, biến thành những
nội kết, đưa dẫn muôn loài biến thiên qua
muôn hình vạn trạng trên bước đường
sanh tử.

Những tác động
của nghiệp lực như chuỗi dài mắc xích nhân
duyên, nhân quả tạo nên những khổ đau hay
hạnh phúc do những hành động đã tạo ra
trong quá khứ hay hiện tại.

Cao quí thay khi
được có thân người và bất hạnh thay
khi bị lăn chuyển, lên xuống hay đoạ
đày vào trong các thân như súc sanh, ngạ quỉ hoặc
rơi vào ngục tối.

Mang, lông, đội
sừng… là nổi bất hạnh lớn lao của
loại súc sanh do kết quả đã làm, gây nghiệp.

Đạo Phật qua giáo
Pháp lưu truyền lại, dùng “phương tiện
thiện xảo” do từ tâm, muốn con người
nhận chân được tánh Phật của mình,
để từ đó giải quyết những
nghiệp lực do vì “ tội từ tâm khởi, và
cũng do tâm diệt tội”, nên chuyển hoá tâm, tạo
điều lành để chuẩn bị cho tiến trình
trở về nẻo giác.

Trong lịch sử
của đạo Phật, đã có rất nhiều
vị Du già sư, Thiền sư hoặc những vị
chuyên tu Tịnh độ, nhưng nhờ năng lực
của tâm chuyên cần, nhờ lòng từ bi, đã chú
nguyện cho các loài đang khổ nạn được
giải thoát, cũng như tạo nên những tín tâm,
đi sâu vào giáo lý nhân quả nghiệp báo sai biệt cho
những người Phật tử hiện diện,
đang chí tâm hồi hướng.

một niệm vừa
chợt khởi
vạn pháp đã thành hình
bàn tay không nắm bắt
ngàn mắt đã sáng soi
ai là người lãng tử
mở tâm lượng thong dong
đôi mắt xanh rạng rỡ
trải rộng muôn lòng từ…

Nhận thấy rằng,
do vì tín ngưỡng, vì cầu phước báo, tiêu tai,
trừ nạn … nhiều người đã vì đó mà
mở lòng phóng sanh trong những dịp lể lớn
của đạo Phật, như một sự biểu
lộ tâm từ, chỉ có một số ít nhận
thức đúng ý nghĩa cũng như nhân quả hỗ
tương trong sự phóng sanh giữa người và
vật, giữa khổ đau và chia sẻ.

Sư quy y, giải thoát
cho loài súc sanh là điều rất quí, cần thiết
để tác động đến nghiệp lực
vốn đang mang nặng, để mở tâm thức và
chuyển hoá do lòng từ bi, năng lực chú nguyện,
hồi hướng đến. Nhưng bên cạnh đó,
sự khuyến tấn, lý giải nhân quả nghiệp
báo cần được hiểu thấu đáo, do
hiện trạng trước mắt của loài súc sanh, và
cũng để tạo thành duyên thù thắng cho
người phát tâm hiểu rõ vì sao có những hình
trạng sai biệt khi chịu quả báo và do đâu mà
thành hình.

Do đó, để
tạo thành sự thể nhập trong tâm, nuôi dưõng
những chất liệu từ bi, tránh gây điều ác,
tạo các nghiệp lành để đem lại hạnh
phúc an lạc cho chính mình và ảnh hưởng đến
loài đang được chú nguyện, được
quy y Phât Pháp Tăng và được cởi bỏ, tháo
gở, giải thoát hầu được tái sanh vào
những cõi lành, hoặc được làm những
người thiện.

Cho nên, sự hiểu rõ
giáo Pháp và cần chuyển hoá tâm thức của
người phát tâm bố thí phóng sanh cũng vẫn
rất quan trọng và cần thiết, song song với
với các loài vật đang nhận phước báo do
được chú nguyện, gia trì…trong buổi lễ bố
thí nầy.

Vì nghĩ đến
vấn đề như nêu trên, chúng con mạo muội
biên soạn lại lời Văn Phóng Sanh nầy, nếu
như bài Văn Phóng Sanh nầy được dùng đọc
trong các dịp Phóng sanh, vừa chia sẻ cho người
phát tâm cùng các loài khổ nạn … thì đó là điều
mong ước của người biên soạn. Nếu có
gì sơ sót trong lời văn, kính xin Quý Tôn Đức vui
lòng chỉ giáo để sửa lại cho đúng ý nghiã,
còn như có chút phước báo nào đó, dù là nhỏ nhoi…
cũng xin hồi hướng đến tất cả
muôn loài hữu hoặc vô tình cùng chung lợi lạc.

Kính mong lắm thay! http://www.phoquang.org/uploads/2009/images/1909_1.jpg

BÀI VĂN PHÓNG SANH

Chúng sanh nay có bấy nhiêu
lắng tai nghe lấy những lời dạy răn
các ngươi trước, lòng trần tục lắm
nên đời nay chìm đắm sông mê
tối tăm chẳng biết làm lành
gây bao tội ác, lạc vào trầm luân
do vì đời trước ác tâm
nên nay chịu quả khổ đau vô cùng
mang, lông, mai, vẩy, đội sừng
da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh
do vì ghen ghét, tham sân
do vì lợi dưỡng hại người làm vui
do vì gây oán chuốc thù
do vì hại vật, hại sanh thoả lòng
do vì chia cách, giam cầm
do vì đâm thọc, chịu bao khổ hình
cầu xin Phật lực từ bi
lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương
nay nhờ Tăng chúng hộ trì
kết duyên Tam bảo, thoát vòng khổ đau
hoặc sanh lên các cõi trời
hoặc liền thức tỉnh, về nơi cõi lành
hoặc sanh lên được làm người
biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê…

Chúng sanh quy y Phật
Chúng sanh Quy y Pháp
Chúng sanh Quy y Tăng….

Biên
soạn xong ngày 6.11.2009
Kính tâm thành đảnh
lễ

Xem thêm: https://www.thuyetphap.net/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment